Kirjoittaja Aihe: 13. kysymys  (Luettu 1209 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa Chezor

 • Konkarijäsen
 • ****
 • Viestejä: 600
13. kysymys
« : Toukokuu 08, 2015, 10:02:55 ap »
 •   0
 • 13. kysymys

  Keskustan, PS:n ja Kokoomuksen maahanmuuttopolitiikkaa koskevat muutosvaatimukset

  Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä valittiin hallitustunnustelijaksi eduskuntaryhmien yhteisessä kokouksessa tiistaina [28.4.2015] iltapäivällä. Valintansa jälkeen hallitustunnustelija esitti eduskuntaryhmille 15 kysymystä (joihin hän odotti vastauksia torstaihin [30.4.2015] kello 14 mennessä). Kysymyksillä hallitustunnustelija pyrki selvittämään, miten puolueet suhtautuvat keskeisiin kysymyksiin tulevalla hallituskaudella.

  Kysymys numero 13 koski eduskuntaryhmien muutosvaatimuksia maahanmuuttopolitiikan ja maahanmuuttolainsäädännön osalta:

  ”Onko eduskuntaryhmällänne nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan tai sitä koskevaan lainsäädäntöön konkreettisia muutosvaatimuksia?”
  ¤
  Keskustan eduskuntaryhmän vastaus:

  Suomessa käydään avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, mutta rasismia ei sallita. Keskustan eduskuntaryhmä sitoutuu edistämään suvaitsevaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa kansallista keskustelukulttuuria.
   
  Yksin lainsäädännöllä ei kotoutumista voida taata, vaan tarvitaan poikkihallinnollista otetta, koko yhteiskunnan mukaantuloa sekä maahanmuuttajien vastuuta ja omistajuutta omaan kotoutumiseensa. Suomeen jo hyvin integroituneiden maahanmuuttajien osaamista hyödynnetään kotoutumistyössä. Julkisen sektorin lisäksi kannustetaan kolmannen sektorin toimijoita, puolueita ja ammattiyhdistysliikettä toimimaan siltana kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien yhteyksien vahvistamisessa.
   
  Maahanmuuttajanuorten erityinen syrjäytymisriski tunnistetaan ja kouluttamattomien, kotona olevien naisten kotoutumiseen kiinnitetään erityisesti huolta.
   
  Kotouttamistoimia tulee parantaa lisäämällä ja kehittämällä kielikoulutusta, jolloin edellytykset työllistyä paranevat. Tukihenkilötoimintaa, kielikoulutusta ja sen lisäksi kulttuurikoulutusta tarjotaan välittömästi maahan saapumisen jälkeen, jotta kotoutuminen voi käynnistyä tehokkaasti. Maahanmuuttajaperheiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen kannustetaan kullekin perheelle sopivalla tasolla lasten kielitaidon kehittymiseksi jo ennen koulun aloittamista.
   
  Maahanmuuton tulee kaikkiaan olla hallittua. Viranomaisprosessit turvapaikkahakemusten käsittelyssä on oltava ripeitä ja päätökset palauttamisineen on tehtävä viipymättä. Kiintiöpakolaisten määrä pidetään nykyisellä tasolla. Valtio kehittää yhteistoimintaa kuntien kanssa, jotta kiintiöpakolaisille tarvittavat kuntapaikat turvataan riittävällä resurssoinnilla.
   
  Suomi on EU-tasolla aktiivinen maahanmuuttoon liittyvissä teemoissa. Ihmiskaupan markkinoiden sulkeminen ja Välimerellä tapahtuvien pakolaiskuolemien ehkäiseminen on yksi EU-yhteistyön tavoitteista. 
   
  Suomi sitoutuu EU-päätöksenteosta seuraavaan sosiaaliturvaan. Suomalaista asumisperusteista sosiaaliturvajärjestelmää on selkiytettävä.
   
  Työperäiseen maahanmuuttoon suhtaudutaan myönteisesti. EU-alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta poistetaan. Työmarkkinoilla maksetaan työehtosopimusten mukaiset palkat. Suomessa opiskelleiden kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomeen kehitetään.
  #
  Perussuomalaisten puoluehallituksen asettaman hallitustunnustelutyöryhmän vastaus:

  – Yleisen taloustilanteen tulee vaikuttaa pakolaiskiintiön kokoon. Jos valtiontalous on alijäämäinen, maa elää velaksi ja perustoiminnoista leikataan, silloin myös pakolaiskiintiötä on leikattava.
  – Kotouttamispolitiikkaa on kehitettävä kannustavampaan suuntaan. Ei ole oikein, että veronmaksajat esimerkiksi kustantavat asiointitulkkauspalvelut vuosikausia maassa asuneille henkilöille. Loputon tulkkaaminen ei kannusta suomen opiskeluun. Jatkossa valtion tulee kustantaa tulkkaus vain tietyksi ajaksi, minkä jälkeen tulkkauskustannuksista huolehtii tulkkausta tarvitseva taho.
  – Sosiaaliturvan osalta maahanmuuttajia tulee kohdella yhdenvertaisesti ns. kantasuomalaisten kanssa
  – EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta on pidettävä jatkossakin kiinni, koska EU-alueella toimiva työvoiman vapaa liikkuvuus täydentää riittävällä tavalla työvoiman tarjontaa suomalaisilla työmarkkinoilla. Oleellisinta on pyrkiä kotouttamaan ja työllistämään tähän mennessä jo Suomeen tulleet maahanmuuttajat. Lisäksi mm. hoito- ja rakennusaloilla kielitaitovaatimuksia tulee kiristää potilas- ja työturvallisuuden takaamiseksi.
  – Ulkomaalaislain mukaan toistuva toimeentulotukeen turvautuminen on peruste oleskeluluvan lakkauttamiselle. Sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö estää kuitenkin toimeentulotukipäätöstä tekevää viranomaista ilmoittamasta tällaisista asiakkaista ulkomaalaisviranomaisille. Näin ollen toimeentulotuesta päättäville virkailijoille on asetettava velvoite ilmoittaa toistuvasti toimeentulotukea hakevista ulkomaalaisista ulkomaalaisviranomaisille.
  – Turvapaikkamenettely on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat kotimaassaan vainoa. Jos humanitaarisin perustein oleskeluluvan ja myöhemmin mahdollisesti kaksoiskansalaisuuden saanut henkilö lomailee kotimaassaan tai lähettää sinne lapsiaan ”kulttuuria oppimaan”, voidaan katsoa, että lähtömaa ei turvapaikanhakijan itsensä mielestä ole enää liian vaarallinen. Tällaisessa tapauksessa suojeluntarpeen voidaan katsoa päättyneen, jolloin oleskelulupa tulee peruuttaa. Näin tulee toimia myös niiden henkilöiden kohdalla, jotka päättävät lähteä sotatoimiin kriisialueille.
  – Tiukennuksia perheenyhdistämiskäytäntöihin
  – Lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille
  – EU ei voi mielestämme päättää, minkä verran ja minkälaista maahanmuuttoa jäsenmaiden tulee vastaanottaa. Vastustamme maahanmuuttopolitiikassakin keskusvaltaista päätöksentekoa. Suhtaudumme kriittisesti EU:lle kaavailtuihin solidaarisuusmekanismeihin, jotka antaisivat rahallista tukea vapaaehtoisesti humanitaarista maahanmuuttoa vastaanottaville maille.
  #
  Kokoomuksen eduskuntaryhmän vastaus:

  Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää perusteltuna edistää työperäistä maahanmuuttoa, koska työikäinen väestömme ei kasva.

  Työperäisen maahanmuuton tarveharkinnasta tulee luopua, koska nykyinen
  ulkomaalaislain mukainen työntekijän oleskelulupajärjestelmä on yrittäjien ja työntekijöiden kannalta kankea ja byrokraattinen.

  Koulutusviennin edistämiseksi  tulee ottaa  käyttöön  EU- ja  ETA-alueen  ulkopuolelta  tuleville  opiskelijoille lukukausimaksut ja  stipendijärjestelmä.  Valmistuttuaan  Suomeen  töihin  jäävät  opiskelijat  voivat  vähentää maksamansa  lukukausimaksut  verovähennyksenä  viiden    vuoden  kuluessa.  Suomessa  tulee lisätä mahdollisuuksia käydä koulua ja opiskella englannin kielellä.

  Perheen  kokoajalle  tulee asettaa  kohtuullinen  toimeentuloedellytys Euroopan
  unionin perheenyhdistämisdirektiivin puitteissa. Viranomaisten välistä tiedonkulkua tulee parantaa toimeentulotukea myöntävien  viranomaisten  ja  maahanmuuttoviranomaisten  välillä  niissä  tapauksissa,  joissa  oleskeluoikeus maassamme edellyttää sitä, ettei asianomainen turvaudu toistuvasti toimeentulotukeen.

  Ulkomaalaislakia  tulee  muuttaa  siten,  että  törkeisiin  rikoksiin  syyllistynyt,  rikoksen  uusija  tai  yleiselle järjestykselle  vaarallinen  henkilö  voidaan  poistaa  maasta  heti  hallinto-oikeuden  tätä  koskevan  päätöksen jälkeen,  ellei  korkein  hallinto-oikeus  erikseen  kiellä  täytäntöönpanoa. Kriminalisoidaan konfliktialueelle taisteluun osallistumistarkoituksessa matkustaminen.
  ¤
  Aika (toukokuu) näyttää, millaiseksi muotoutuu 'Kolmen Ässän' ('Trio Ässät') sorvaama / sorvauttama hallitusohjelma maahanmuuttopolitiikan osalta. Kiinnostavaksi osoittautunee myös asiasta käytävä eduskuntakeskustelu. Siinä ei ruutia säästettäne ?

   

  Tippaajia: ####

  Sinun antamiasi: #### Umk

  Muiden tipit: #### Umk

  Tipit yhteensä: #### Umk

  Send bitcoins to
  Summa:
  Umk (minimi 0.2, maksimi 2, käytettävissä 0 Umk)
  Kommentti: